Грандіозні речі робляться грандіозними засобами. 
Одна природа робить велике задарма."
    О.І.Герцен
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА


Лекція №1 Тема:«Економічна суть, особливості організації та розвитку підприємництва»

Лекція № 2 Тема:«Економічні основи, правові засади підприємництва»

Лекція №3 Тема: «Організаційні основи підприємництва»

Лекція №4 Тема: Організаційні форми підприємства

Лекція №5 Тема: Фінансове обслуговування і забезпечення функціонування підприємства

Лекція №6 Тема: "Ризик і страхування підприємницької діяльності"

Лекція №7 Тема: "Формування підприємницького мислення. Якості підприємця"

Лекція №8 Тема:"Ділова етика підприємництва"

Лекція №9 Тема: «Виробнича діяльність підприємницьких структур. Зміст бізнес - плану»

Лекція №10 Тема: «Міжнародна підприємницька діяльність»

Лекція №11 Тема: «Суть, принципи, методи та цілі маркетингу»

Лекція № 12 Тема: «Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації»

Лекція № 13 Тема: «Споживчі ринки та поведінка покупців»

Лекція № 14 Тема: «Маркетингова товарна політика»

Лекція № 15 Тема: «Маркетингова цінова політика»

Лекція № 16 Тема «Методи та засоби поширення товарів. Маркетингові комунікації»

Лекція № 17 Тема «Формування попиту та стимулювання збуту»

Лекція № 18 Тема: «Стратегія планування, контроль маркетингової діяльності»