Грандіозні речі робляться грандіозними засобами. 
Одна природа робить велике задарма."
    О.І.Герцен
МЕХАНІЗАЦІЯ  І АВТОМАТИЗАЦІЯ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ )


 Модуль: 1  Тема: 1.1 Вступ 

Модуль: 1  Тема: 1.2 Відомості про енергетику рослинництва та механізацію виробничих процесів. 

Модуль: 1 Тема: Поняття про машини, їх деталі та конструктивні матеріали. 

Модуль: 4 Тема: 1.4 Загальні відомості про трактори, автомобілі та універсальні енергетичні засоби.

1.5 Класифікація і загальна будова двигунів внутрішнього згоряння. 

Модуль: 1 Тема: 1.6 Механізми двигунів. 

Модуль: 1 Тема: 2.1 Системи двигунів. 

Модуль: 1 Тема: 2.2 Трансмісія тракторів і автомобілів. 

Модуль: 1 Тема: 2.3 Ходова частина та механізми керування тракторів і автомобілів. 

Модуль: 2 Тема: 1.1 Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів. 

Модуль: 2 Тема: 1.2 Електричне обладнання тракторів і автомобілів. 

Модуль: 2 Тема: 1.3 Ґрунтообробні машини. 

Модуль: 2 Тема: 2.1 Машини для внесення добрив 

Модуль: 2  Тема: 2.2 Машини для хімічного захисту рослин. 

Модуль: 2  Тема: 2.3 Посівні та садильні машини. 

Модуль: 3 Тема: 1.1 Посівні та садильні машини. 

Модуль: 3  Тема: 1.2 Машини для збирання трав, силосних і прядивних культур. 

Модуль: 3 Тема: 1.3 Машини для збирання зернових, зернобобових і круп’яних культур та рису. 

Модуль: 3 Тема: Машини для збирання кукурудзи, насінників і олійних культур. 

Модуль: 3  Тема: 2.1 Машини для збирання коренебульбоплодів і овочевих культур. 

Модуль: 3 Змістовий модуль 2. Тема: 2.2 Машини для роботи в садах і виноградниках. 

Модуль: 3  Тема: 2.3 Машини для механізації меліоративних робіт у землеробстві. 

Модуль: 3 Змістовий модуль 2. Тема: 2.4 Навантажувально - розвантажувальні машини і транспортні засоби. 

Модуль: 4  Тема: 1.1 Основи раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів.

1.2 Кінематика машино-тракторних агрегатів. 

Модуль: 4. Змістовий модуль 1. Тема: 1.3 Продуктивність машино-тракторних агрегатів та основи технічного нормування механізованих робіт.

1.4 Поняття про технічний сервіс і зберігання машин. 

 Модуль: 4  Тема: 2.1 Виробництво, передача і розподіл електричної енергії сільськогосподарським споживачам.

2.2 Основні поняття автоматики та автоматичної системи керування. 

Модуль: 4 Тема: 2.3 Електричний привід машин та електроустановок. 

Модуль: 4  Тема: 2.4 Апаратура керування і захисту електроустановок. 

Модуль: 4  Тема: 2.5 Освітлювальні й опромінювальні установки. 

Модуль: 4  Тема: 2.6 Електроустановки для виробничих процесів у рослинництві.