Грандіозні речі робляться грандіозними засобами. 
Одна природа робить велике задарма."
    О.І.Герцен
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.  «ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 


Перелік тем

Тема : Екологія –теоретична основа раціонального природокористування 

 Тема: Організація і функціонування екологічних систем 

Тема: Біосфера і перетворювальна діяльність людини